MENU

Vi restaurerer alle typer ovne såsom

Kakkelovne, støbejernsovne, svenske ovne, brændeovne, kaminer, komfurer og bilæggerovne. Vi har stor respekt for det originale og gør en indsats for, at ovnene bevarer sit oprindelige udseende og funktion. Når vi laver ændringer eller forbedringer, gør vi det, så det er muligt at føre tilbage til det oprindelige. Det kan f.eks. være at forsyne en antik kakkelovn med en glaslåge eller at lave kul- og koksfyrede kakkelovne om til træfyring.

I gennem de sidste 30 år har vi haft stor succes med at lave kul- og koksfyrede ovne om til træfyring. Udseendemæssigt er ændringen minimal, den væsentlige ændring findes i kakkelovnens indvendige brandkammer og kanalsystem. I stedet for det lodrette brandkammer med rist og askeskuffe, laver vi et langt vandret brandkammer til lange stykker træ. Kul og koksfyrede ovne har altid lodrette røgkanaler. Ved ændringen opsætter vi kakkelovnen med det specielle vandrette Christiansfelder S-træksystem. Fordelene ved denne ændring er, at kakkelovnen bliver mere brugervenlig. Den er brændselsbesparende, i det den forbrænder røggasserne, så brændslet udnyttes optimalt.
Tømning af aske skal gøres ca. hver 3. måned og maksimal effekten stiger fra ca. 5 kWh. til ca. 12 kWh., fyret med 5-7 kg. tørt træ. En times fyring giver eftervarme i op til 10 timer, så kakkelovnen kan bruges som hovedvarmekilde i et normalt isoleret hus på 150 m2.
Vi har endnu aldrig måttet sige nej til en restaureringsopgave pga. at ovnen var i for dårlig stand. Vi har flere generationers erfaring med at svejse i gammelt støbejern samt et stort og omfattende, 9 generationers, lager af originale kakler og ovndele. Ofte får vi til opgave at restaurere unikke historiske ovne. Er de mangelfulde, finder vi reservedele på lageret eller fremstiller nye. Vi har eget pottemagerværksted og smedje.
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud, med fast pris på restaureringen af deres antikke ovn. Som regel kan vi give tilbuddet ud fra billedmateriale, men i nogle tilfælde er det dog nødvendigt at vi kommer ud og ser ovnen.

❝Vi leger ikke med ilden❞

Vurdering

Vi foretager vurderinger i forbindelse med forsikring, køb/salg, tyveri og skader på ovne.

Læs mere
Galleri

Find inspiration her

Læs mere
Rensning

For at få fuld udnyttelse af kakkelovnen og brændslet, skal den renses en gang hvert 2. eller 3. år, alt efter hvor meget den bliver brugt.

Læs mere