Skip to the content

Christiansfelder Lauget

Bestyrelsen for Christiansfelder Lauget

Bestyrelsen arrangerer den årlige generalforsamling, planlægger ekskursionsture og står for udgivelsen af medlemsbladet "KAKLEN".

Formand: Hans Dines Schmidt

Formand:

Hans Dines Schmidt

Tlf.: 24 42 98 96

Kasserer: Henrik Schmidt

Kasserer:

Henrik Schmidt

Tlf.: 23 20 39 92

Bestyrelsesmedl.:

Paul B. Schmidt

Bestyrelsesmedl.:

Dominika Schmidt

Sekretær:

Jytte Schmidt

Revisorer:

Ellen Bøytler


Revisorsuppleant:

Lis Schmidt

Logo for Christiansfelder Kakkelovne

 

 

Åbningstider: Efter aftale