Skip to the content

Generalforsmlinger 2019

Lørdag d. 26. oktober 2019

 

Mødested : Søstrehusets multisal, Nørregade 14, Christiansfeld

 

Mødetid :   kl. 11:00             

Dagsorden     jfr. vedtægternes § 10
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revisor Ellen Bøytler og suppleant Lis Schmidt. Begge modtager genvalg.

6.Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår.

7. Eventuelt.

Logo for Christiansfelder Kakkelovne

 

 

Åbningstider: Efter aftale