Skip to the content

Christiansfelder Lauget

Forsikring

Ofte har kakkelovne en høj værdi, derfor er det vigtigt at have den korrekt forsikret. Har din kakkelovn en høj værdi ? Det har den i hvert fald, hvis det er en Christiansfelder eller en antik ovn af samme karakter. Vil du vide mere om din ovn, så kontakt ovnsætteren i Christiansfeld.

 

 

 Hvis den værdifulde ovn bliver udsat for en skade, er det vigtig at have ovnens data og værdi anført som en påtegning i bygningspolicen enten direkte i policen eller som et underskrevet tillæg fra forsikringsselskabet.

Hvorfor?
 Når den eksempelvise dyre ovn, efter en altødelæggende brand, udgør en særlig bygningsdel, der vil påføre forsikringsselskabet en større udgift end forventet. Her vil forsikringsselskabet helt efter gældende regler kunne påberåbe sig, at ovnen (varmekilden) skal genopbygges efter nutidens byggemåde og i nutidens materialer... (se jeres forsikringsbetingelser).
 Det er derfor vigtigt, at meddele sit forsikringsselskab, at man har en sådan værdifuld ovn, og at den repræsenterer den til enhver tid aktuelle sum/værdi.

 Uagtet forsikringsselskabets udsagn om, ” at det behøver man ikke at tænke på, den er medforsikret på policen ” bør man insistere på, at få et skriftligt tilsagn fra selskabet om, at den værdifulde og ofte uerstattelige ovn skal medforsikres på bygningspolicen med den angivne og dokumenterede sum.

 Hvis ulykken sker og kakkelovnen skulle blive ødelagt, kan man ungå lange diskussioner om erstatningen, hvis de rigtige forhold er oplyst i tide.

 Hvis ovnen IKKE er tilsluttet skorsten, og altså ikke har fysisk tilknytning til bygningen, (læs: som en " pyntegenstand ") er situationen den, at ovnen skal opgøres/medtages som løsøre, i løsøre indbosummen, og skal som sådan indregnes med den vurderede nyværdi til løsøre/indbosummen, således, at forsikringsselskabet ikke kan påberåbe sig underforsikring, der medfører stort nedslag i erstatningen.

Logo for Christiansfelder Kakkelovne

 

 

Åbningstider: Efter aftale