Skip to the content

 

Rensning af ovne

 

For at få fuld udnyttelse af kakkelovnen og brændslet, skal den renses en gang hvert 2. eller 3. år, alt efter hvor meget den bliver brugt.

Vi lærer vore kunder at vedligeholde og rense kakkelovnen selv, de fleste foretrækker dog at bestille os til dette arbejde.

Vedligeholdelse alle typer ovne

For at få fuld udnyttelse af kakkelovnen og brændslet, skal den renses en gang hvert 2. eller 3. år, alt efter hvor meget den bliver brugt. Vi lærer vore kunder at vedligeholde og rense kakkelovnen selv, de fleste foretrækker dog at bestille os til dette arbejde.
Når en ovn bliver varm udvider den sig. Kakkelovne giver sig i fugerne mellem kaklerne og støbejernsovne i sine falser og samlinger. Efterhånden smuldrer eller revner fugerne. Dette har ofte kun kosmetisk betydning, men kan i nogle tilfælde give falsk træk *. Fyrer man korrekt, vil der dannes flyveaske. Som ordet giver udtryk for, er det en meget let aske, der suges op i ovnen og lægger sig i kanalsystemet. Aflejres der for meget flyveaske, vil det stoppe for trækken og resultere i, at ovnen soder til. Den høje forbrændingstemperatur i brandkammeret gør, at de ildfastesten slides.
Ved en almindelig rensning og vedligeholdelse foretager vi følgende: Vi afdækker med plastik omkring ovnen, så åbner vi ovnen i toppen og renser afgangsrøret til skorstenen. Herefter renser vi kanalerne systematisk nedefter, således det ikke støver. Brandkammeret tømmes, de ildfastesten gøres våde og smørres med et beskyttende lag af chamotteler. Fugerne efterses og udbedres. Kaklerne vaskes og tørres. Eventuelle støbejernsdele sværtes, hvor det tiltrænges. Plastikken fjernes, og vi afslutter med at gøre rent efter os.
Prisen på vedligeholdelsen ligger typisk på 500,- kr. + moms og kørsel for jernovne og 2.500,- kr. + moms og kørsel for kakkelovne. Er man medlem af Christiansfelder Lauget, foreningen af kakkelovnsejere, kan man tilslutte sig renseordningen til en fordelagtig medlemspris. Ydermere giver vi i forbindelse med rensningen råd og vejledning, så kunden for den bedste udnyttelse af sin kakkelovn.
Som de eneste i Danmark tilbyder vi en rense- og vedligeholdelsesordning. Alle kakkelovne og antikke støbejernsovne skal ved normal brug renses og vedligeholdes med et interval på 2 til 3 år.
* Falsk træk er en betegnelse for luftindtag, hvor det oprindeligt ikke var tiltænkt (utæthed). Man har i mange år brugt betegnelserne primær og sekundær træk for brændeovnes indtag til forbrændingsluften, men efter der er kommet krav til emission (forurening) fra brændeovne, er der kommet en tredje betegnelse – tertiær luftindtag, dette er et luftindtag, som ikke kan reguleres eller lukkes, altså en utæthed, dog placeret i forbindelse med brandkammeret således det sikrer en renere forbrænding.

Der er lagt i kakkelovnen

Logo for Christiansfelder Kakkelovne

 

 

Åbningstider: Efter aftale