Skip to the content

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 

Lørdag d. 28. oktober 2023, kl. 11.00 på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld.

Dagsorden jfr. Vedtægternes § 10

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revisor Ellen Bøytler og suppleant Lis Schmidt. (Begge modtager genvalg).
  6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår.
  7. – Nyt fra ovnsætterne.

Efter en kort pause byder bestyrelsen på en storslået buffet fra Brødremenighedens Hotel med efterfølgende kaffe og småkage. Den årlige gaveudlodning foregår under kaffen.

 

Umiddelbart efter at vi er færdige med kaffen, vil bestyrelsen invitere på en rundtur i Søstrehuset, hvor vi blandt andet skal se særudstillingen i forbindelse med byens og Brødremenighedens 250 års jubilæum. Hvis I vælger at gå på egen hånd er entréprisen 70 kr.

 

Af hensyn til den efterfølgende frokost/buffet, er det nødvendigt at tilmelde sig senest d. 23. oktober.

Traditionen tro betaler Lauget for frokosten for op til 2 personer pr. medlemskab. Ved udeblivelse vil man modtage en opkrævning på Laugets udgifter for maden.

 

Tilmeldingen kan sendes som E-mail til Hans Dines Schmidt,  info@ovnsaetterne.dk eller telefonisk på 24 42 98 96.

De bedste hilsener

Bestyrelsen

Logo for Christiansfelder Kakkelovne

 

 

Åbningstider: Efter aftale